Extracció de fums

Estudiem el seu cas particularment sense cap compromís, oferint qualitat, rendibilitat i rendiment.

Complint amb la normativa vigent, busquem els extractors més adequats a la seva instal·lació, fabricant la campana a mida de la seva cuina i buscant el recorregut més eficaç per a l’evacuació dels fums.

Esculli el producte que necessiti.