Extinció d’incendis

Opcionalment es pot muntar en qualsevol campana un sistema d’extinció d’incendis.

Aquest tipus de sistemes són molt útils ja que un incendi pot començar en un aparell de cuina, en una campana o en el sistema de conductes i propagar-se ràpidament a la resta de la cuina o del local. Així s’evita el desastre ja que les estadístiques mostren que la majoria de restaurants tanquen després d’haver patit un gran incendi.

El sistema d’extinció contra incendis es basa en la utilització d’agents químics líquids amb pH quasi neutre, evitant així perjudicar els aparells de la cuina. A més s’extingeix incendis ràpidament, refreda superfícies calentes per evitar el retorn de les flames i es neteja amb facilitat. Evitant així despeses innecessàries en petits incendis.