xemeneies

Xemeneies fabricades en Acer Inoxidable o Galvanitzat de tub llis o helicoïdal. També disposem de xemeneies aïllades complint amb la normativa EI30/60/90/120.

Xemeneies simple

Les xemeneies simples, ja siguin fabricades en tub llis o helicoïdal, són les més usuals y son de Acer Inoxidable o Galvanitzat.

Es solen utilitzar per instal·lacions com ventilació de locals, extracció de fums de cuines, sempre y quan la normativa no exigeixi tub doble aïllat, o per les característiques de la instal·lació sigui necessari (evitar condensacions…)

————————————————————————————————————————————————–

Xemeneies tipus doble tub

Per a aquelles instal.lacions on s’especifiqui que han de complir amb la normativa vigent EI30/60/90/120.

Són xemeneies de doble tub inoxidable, folrades interiorment amb llana de roca impedint així la transmissió de calor, foc i sorolls.

————————————————————————————————————————————————–

Xemeneies col.lectives

Amb el nostre sistema, els fums no passen d’un veí a un altre, a més de garantir una extracció eficaç de cada cuina.

El nostre sistema es basa en la canalització dels fums de tots els veïns amb una xemeneia comuna a la qual s’emboquen les diferents metxes provinents de cada habitatge.

Som experts en aquest tipus de casos, assegurant i garantint-los la solució del seu problema.