Il·luminació

Opcional-ment es pot muntar dos sistemes d’il·luminació aïllats completament de la resta de la campana i encastat en la mateixa.

Pantalles Fluorescents:

Un sistema creat a mida pels nostres tècnics. Ofereix una gran il·luminació amb un alt nivell de seguretat, complint així amb la normativa vigent.

Aquestes pantalles són completament estanques i ofereixen una gran resistència a altes temperatures gràcies als seus aïllaments i la incorporació d’un vidre temprat.

A nivell estètic, manté la línia de la campana, ja que la pantalla està encastada en aquesta.

El seu manteniment és molt senzill, ja que és desmuntable i molt fàcil de netejar.

Ulls de Bou:

Aquest sistema d’il·luminació està més orientat a les campanes domèstiques, ja que utilitzen unes bombetes halògenes, la qual cosa  suposa que el ventall de llum que ofereix no és gaire ampli, però queda molt bé estèticament.

Els ulls de bou van encastats a la campana, incorporant un embellidor, i el seu manteniment és molt senzill de realitzar, ja que són desmuntables i fàcils de netejar.